Zdobądź certyfikat kompetencji cyfrowych.

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach i zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

Chcesz rozpocząć karierę w branży cyfrowej lub się przekwalifikować? Te szkolenia są dla Ciebie! W programie m.in. marketing cyfrowy, prowadzenie biznesu w kanałach cyfrowych i cyberbezpieczeństwo.

WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ

Biznes w Internecie:
od wizji do obsługi klienta.

W programie tworzenie modelu biznesowego, promocja i platformy sprzedażowe oraz obsługa klienta w kanałach cyfrowych.

Dla kogo: chcesz pracować w marketingu, ecommerce lub zarządzać kanałami social media


GoCarrots Kurs Biznes w Internecie: od wizji do obsługi klienta.

Biznes w Internecie:
narzędzia cyfrowe w rozwoju zawodowym.

W programie budowanie profesjonalnego wizerunku w sieci, cyberbezpieczeństwo, narzędzia w chmurze i rozwój kompetencji online.

Dla kogo: szukasz nowej pracy, chcesz poznać nowoczesne narzędzia pracy, żeby mieć silną pozycję na rynku pracy

GoCarrots Kurs Biznes w Internecie: narzędzia cyfrowe w rozwoju zawodowym.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie do 12 czerwca 2021 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 2020 osób powyżej 18 r.ż. z obszaru województw dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Aktualności

Ogłoszenie o pracę dla trenerów

3 czerwca 2020

Ogłoszenie o pracę Poszukujemy doświadczonych trenerów kompetencji cyfrowych do realizacji szkoleń w ramach Projektu GoCarrots. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych wśród osób powyżej 18 r.ż. z obszaru województw dolnośląskiego i mazowieckiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych. Wymagania dla…

Czytaj dalej

Fundacja Carrots

Fundacja Carrots odpowiada za działanie Geek Girls Carrots, międzynarodowej organizacji społecznej, której misją jest przyciągnięcie kobiet do branży IT. Co roku, w kilkunastu miastach w Polsce i na świecie organizujemy dziesiątki spotkań technologicznych i warsztatów programistycznych, dających możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu nowych technologii oraz poznania osób o podobnych zainteresowaniach.  Dzięki organizowanym przez nas wydarzeniom wiele kobiet podjęło pracę w firmach technologicznych, powstały wspólne przedsiębiorstwa oraz nowe projekty w branży IT. Organizacja powstała w 2011 r. W Warszawie, od tamtej pory zorganizowała spotkania w 33 miastach w 15 krajach, m. in. Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii, Portugalii, Szwajcarii, Holandii, Izraelu, Korei Południowej, Australii i Czechach. W 2019 roku przeprowadziła na terenie Mazowsza projekt szkoleniowy Rozwój Kompetencji Cyfrowych we współpracy z Przestrzeń from Facebook, w ramach którego prawie 4000 osób zdobyły międzynarodowy certyfikat kompetencji cyfrowych.

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

FAIR prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie w obszarze zagrożenia wykluczeniem. Posiada status instytucji szkoleniowej (wpisanej do RIS). Ma doświadczenie w świadczeniu usług edukacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego, w tym w obszarze rozwijania kompetencji cyfrowych. Od 2013 roku FAIR prowadzi wsparcie motywacyjne, zajęcia doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy. FAIR wspiera realizację przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie, a także wdrażanie innowacyjnych form edukacji i aktywizacji społeczeństwa. Obecnie realizuje projekty grantowe w obszarze rozwijania kompetencji cyfrowych.

Zespół zarządzający

Agata Piekut

Opracowanie merytoryczne szkoleń, komunikacja projektu

Magister lingwistyki stosowanej z uprawnieniami pedagogicznymi (Uniwersytet Warszawski), ukończyła Szkołę Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski i Universidad de Castilla-La Mancha. Trenerka i mentorka Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kompetencji biznesowych i marketingowych. Autorka książek o komunikacji „Hello Reputation” i „Introduction to Patient Experience”. W Fundacji Carrots odpowiada za komunikację i wsparcie merytoryczne projektów.

Pani Piekut prowadzi również badania komunikacji pomiędzy sztuczną inteligencją i ludźmi. Projekty, które prowadziła to m.in. przewodnik po etycznym zarządzaniu danymi dla Digital Impact Uniwersytetu Stanforda i wspólne badania z IBM Watson Health nad zachowaniami ludzi w kontaktach z automatycznymi asystentami. Członkini IEEE Global A/IS Ethics Initiative oraz grupy roboczej ds. interoperacyjności w amerykańskim HIMSS. Ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia ds. technologii zdrowotnych.

Adelina Frydel

Zarządzanie projektem

Doświadczona kierowniczka projektów, specjalizuje się w produkcji materiałów video oraz koordynacji tworzenia platform cyfrowych dla projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. W ciągu ostatnich czterech lat kierowała 50+ projektami od etapu przygotowawczego (badania i analizy rynku), przez produkcję, koordynując pracę dużych zespołów kreatywnych (copywriterów, grafików, animatorów, dźwiękowców a także nagrań z lektorami w językach europejskich i bliskowschodnich). W Fundacji Carrots odpowiada za zarządzanie projektami. W ciągu roku koordynuje 60+ wydarzeń edukacyjnych IT oraz 30+ wydarzeń edukacyjnych z obszaru rozwoju kompetencji cyfrowych na obszarze Polski, w których bierze udział 6000+ osób.

Kontakt

e: projekt@gocarrots.org

tel: +48 662 851 425

a: Carrots Foundation
HubHub
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa