Zdobądź certyfikat kompetencji cyfrowych.

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach i zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

Chcesz rozpocząć karierę w branży cyfrowej lub się przekwalifikować? Te szkolenia są dla Ciebie! W programie m.in. marketing cyfrowy, prowadzenie biznesu w kanałach cyfrowych i cyberbezpieczeństwo.

Ogłoszenie o pracę dla trenerów

Ogłoszenie o pracę

Poszukujemy doświadczonych trenerów kompetencji cyfrowych do realizacji szkoleń w ramach Projektu GoCarrots.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych wśród osób powyżej 18 r.ż. z obszaru województw dolnośląskiego i mazowieckiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Wymagania dla trenerów:

– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla osób dorosłych (udokumentowanie 150 godzin w ciągu ostatnich 5 lat, w tym szkolenia z kompetencji cyfrowych (min. 50 godzin)

– udokumentowany (certyfikat, zaświadczenie, dyplom) udział w szkoleniach trenerskich – przynajmniej 20 godzin

– umiejętność przekazywania wiedzy i kształtowania kompetencji cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania praktyczne

– umiejętności cyfrowe na wysokim poziomie, m.in. tworzenia treści cyfrowych, wyszukiwania informacji i danych, rozwiązywania problemów technicznych czy komunikacji z użyciem urządzeń cyfrowych

– mile widziane: doświadczenie w przygotowaniu scenariuszy szkoleń w ciągu ostatnich 5 lat

Data rozpoczęcia szkoleń: wrzesień 2020

Data zakończenia szkoleń: czerwiec 2021

Miejsce szkoleń: woj. Dolnośląskie i woj. Mazowieckie (Wrocław, Warszawa, ale również mniejsze miejscowości)

Szkolenie dla trenerów odbędzie się w czerwcu/lipcu 2020.

Zgłoszenia powinny zawierać CV, skany dokumentów poświadczających udział w szkoleniach trenerskich (certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia/ referencje z poprzednich projektów). Prosimy o przesyłanie cv na adres: rekrutacja@gocarrots.org do 12.06.2020.

Informacja RODO